Head Office

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Branch Office

Sun - Thu: 7:30 am - 5 pm

Fri: 7:30 am - 3:00 pm

Closed on Saturdays & public holidays

Loan Products

विना घितो कर्जा सेवा घितो कर्जा सेवा
कर्जा प्रकार  व्याजदर सेवा शुल्क कर्जा प्रकार  व्याजदर सेवा शुल्क
साधारण कर्जा १८ %    कृषि कर्जा  १७ %   
व्यवसायिक कर्जा  १८ %    व्यवसायिक कर्जा  १८ %   
शैक्षिक कर्जा  १८%    शैक्षिक कर्जा  १७%   
वैदेशिक राेजगारी कर्जा  १८%    वैदेशिक राेजगारी कर्जा  १८%   
बैकल्पिक उर्जा कर्जा  १८%    अनुशासन कर्जा  १७%   
अनुशासन कर्जा  १८%    घर घडेरी कर्जा  १७%   
उपभाेक्ता कर्जा  १८%    ओभरड्राफ्त कर्जा १८%   
साना व्यवसायिक कर्जा  ०%    उद्यमशिल कर्जा (समुह) १७%   

आकस्मिक कर्जा

१८%         
उद्यमशिल कर्जा (समुह)

 

१८%         

 

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top