Head Office

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Branch Office

Sun - Thu: 7:30 am - 5 pm

Fri: 7:30 am - 3:00 pm

Closed on Saturdays & public holidays

Saving Products

बचतको प्रकार बचत रकम   बिशेषता व्याज दर
अनिवार्य बचत ५० मात्र

समूहमा आवद्ध भएका सदस्यहरुले हरेक मासिक बैठकमा जम्मा गर्ने ।

सदस्यता त्याग गर्ने बेलामा मात्र निकाल्न पाउने ।

७% दैनिक मौज्दात
पेन्सन बचत १०० देखि १००० सम्म 

मासिक केन्द्र बैठकमा जम्मा गर्ने ।

५ वर्षे, १० वर्षे, १४ वर्षे समयावधि नियमित बचत गर्ने ।

समयावधि भन्दा अगाडि भुक्तानी मागेमा बचत रकमको २ प्रतिशत शुल्क लाग्ने ।

 कर्जा नचलाएको सदस्य र सुनौलो भविष्य खाता खोलेको सदस्यलाई अनिवार्य नहुने । 

८% दैनिक मौज्दात
व्यक्तिगत बचत अधिकतम जति पनि

न्युनतम ५०० खातामा रहने गरि मासिक बैठकमा स्वेच्छाले जति पनि बचत गर्ने वा निकाल्न सक्ने ।

 सदस्यलाई आपतकालिन अवस्थामा कार्यालय खुलेको जुनै दिन पनि घरमा लगेर भुक्तानी दिन सक्ने । 

६% दैनिक मौज्दात
बाल बचत १०० देखि ५००० सम्म

सदस्यको कुनै २ जना १६ वर्ष मुनीका सन्ततीको नाममा बचत गर्न सकिने ।

 कम्तिमा जम्मा गरेको ३ महिना पछि मात्र झिक्न मिल्ने ।

८.५% दैनिक मौज्दात
पर्व बचत  न्युनतम ५०० देखि माथि 

कुनै पर्व विशेषमा निकाल्ने गरि मासिक रुपमा बैठकमा बचत गर्न सकिने ।

कम्तिमा लक्षित पर्व भन्दा ३ महिना अगावैबाट बचत शुरु गर्नुपर्ने ।

पर्व शुरुहुने महिनाको बैठकमा वा पर्वको अगाडी कार्यालयबाट भुक्तानी दिन सकिने । 

८% दैनिक मौज्दात

 

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top